UKW - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 396 dni temu

Witamy w serwisie przeznaczonym do elektronicznej rejestracji na zajęcia dla studentów UKW.

Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane, które odbędą się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

25 listopada 2015 rozpocznie się rejestracja na obowiązkowe zajęcia ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


W rejestracji uczestniczą studenci kierunków studiów wymienionych na wykazie: WYKAZ

SZCZEGÓŁY REJESTRACJI


Rejestracje na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017:

 • 20.09.2016 – 23.09.2016 rejestracja do grup:
  • 10:00 - I roku studiów stacjonarnych I stopnia: administracja, ekonomia, logopedia, pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
  • 10:00 - II roku studiów stacjonarnych I stopnia: administracja
 • 21.09.2016 – 23.09.2016 rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego:
  [ III semestr studiów stacjonarnych I stopnia, oraz Mechatronika i ETI II semestr studiów II stopnia ]
  • 8:00 - mężczyźni
  • 9:00 - kobiety
 • 21.09.2016 – 23.09.2016 rejestracja na zajęcia z języka obcego:
  [ I rok studiów stacjonarnych I stopnia (Psychologia - tylko język angielski, rejestracja nie dotyczy kierunków filologia, o specjalności lingwistyka stosowana) ]
  • 10:00 - Język angielski
  • 11:00 - Język Francuski, Niemiecki, Rosyjski
 • 26.09.2016 – 07.10.2016 rejestracja do grup:
  • 9:00 - I roku studiów stacjonarnych I stopnia: informatyka i mechatronika.
 • 29.09.2016 – 07.10.2016 drugie tury rejestracji:
  • godziny uruchomienia w dziale rejestracje oraz regulaminy


UWAGI:
1# Osoby, które zostały przyjęte w II naborze rekrutacji (wrzesień) będą uczestniczyły w rejestracjach od II tury rozpoczynającej się 29.09.2016 r.

2# Dotyczy II roku kierunków geografia, rewitalizacja dróg wodnych, turystyka i rekreacja:
Osoby, które nie zapisały się na wybrane przez siebie zajęcia wf, w związku z brakiem planu zajęć dla kierunku, mogą zgłosić się osobiście do CEKFiS w dniach 26-27.09.2016 celem dokonania tego zapisu.Studenci studiów stacjonarnych, którzy nie są zarejestrowani na zajęcia ogólnouczelniane na semestr zimowy 2016/2017, proszeni są o kontakt z Działem Dydaktyki w terminie 22-31 sierpnia. Należy podać temat wykładu, na którym są wolne miejsca.

Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane, które odbędą się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

4 maja 2016 rozpocznie się rejestracja na obowiązkowe zajęcia ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych.

18 maja 2016 rozpocznie się druga tura rejestracji (wykłady z małą liczbą chętnych zostały wycofane).


W rejestracji uczestniczą studenci kierunków studiów wymienionych na wykazie: WYKAZ

SZCZEGÓŁY REJESTRACJI


Rejestracje na semestr letni roku akademickiego 2015/2016:

 • 02.02.2016 – 07.02.2016 rejestracja do grup dla studentów:
  • 9:00 - I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku administracja,
  • 9:00 - I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pedagogika,
  • 9:00 - I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku pedagogika (specjalności: logopedia i pedagogika opiekuńcza)
 • 03.02.2016 – 08.02.2016 rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego kierunków
  • 9:00 - I rok, Studia niestacjonarne II stopnia - tylko kobiety
  • 10:00 - I rok, Studia stacjonarne II stopnia oraz jednolite magisterskie Psychologia - mężczyźni
  • 11:00 - I rok, Studia stacjonarne II stopnia oraz jednolite magisterskie Psychologia - kobiety
  • 12:00 - II rok, Studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie Psychologia - mężczyźni
  • 13:00 - II rok, Studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie Psychologia - kobiety
 • 03.02.2016 – 08.02.2016 rejestracja na zajęcia z języka obcego dla kierunku:
  • 9:00 - Pedagogika, studia II stopnia stacjonarne - I rok
 • 04.02.2016 – 07.02.2016 rejestracja na seminarium dla
  • 9:00 - I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika
  • 10:00 - I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika
  • 11:00 - II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków:
   • Logopedia,
   • Pedagogika,
   • Pedagogika Wczesnoszkolna,
   • Praca Socjalna
 • 26.02.2016 – 29.02.2016 rejestracja na seminarium dla kierunku:
  • 9:00 - Administracja, studia II stopnia stacjonarne - I rok
 • 23.03.2016 – 29.03.2016 rejestracja na specjalności kierunku:
  • 8:00 - Pedagogika, studia I stopnia stacjonarne - I rok
Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane, które odbędą się w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016

25 listopada 2015 rozpocznie się rejestracja na obowiązkowe zajęcia ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


W rejestracji uczestniczą studenci kierunków studiów wymienionych na wykazie: WYKAZ

SZCZEGÓŁY REJESTRACJI


Internetowe rejestracje - poradnik [link]


Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane, które odbędą się w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

6 maja 2015 rozpocznie się rejestracja na obowiązkowe zajęcia ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych.


W rejestracji uczestniczą studenci kierunków studiów wymienionych na wykazie: WYKAZ

SZCZEGÓŁY REJESTRACJI


Rejestracja na zajęcia WF, które odbędą się w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

24 września 2015 rozpocznie się rejestracja na obowiązkowe zajęcia Wychowania Fizycznego dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich.


UWAGA!
W rejestracji nie uczestniczą studenci następujących kierunków studiów:
filologia specj. angielska,
filologia specj. rosyjska,
filologia specj. lingwistyka stosowana (wszystkie języki)
wychowanie fizyczne.

SZCZEGÓŁY REJESTRACJI


Rejestracja do grup laboryjnych dla kierunków Informatyka i Mechatronika na semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016

24 września 2015 o godzinie 8:00 rozpocznie się rejestracja do grup dla studentów studiów stacjonarnych:

Wszystkich roczników studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia kierunku mechatronika.

SZCZEGÓŁY REJESTRACJI


28 września 2015 o godzinie 9:00 rozpocznie się rejestracja do grup dla studentów studiów stacjonarnych:

Wszystkich roczników studiów I stopnia kierunku informatyka.


UWAGA! Na kierunku informatyka na rocznikach II - IV w rejestracji uczestniczą tylko studenci specjalności sieci i systemy rozproszone.
Rejestracja nie dotyczy studentów specjalniości dla których dostępna jest tylko jedna grupa laboratoryjna.


W związku ze zwiększona ilością grup i konieczną w związku z tym zmiana planu zajęć dla kierunku informatyka I rok studia stacjonarne rejestracja do grup dla I roku informatyki rozpocznie się od 30 września 2015 r. godzina 8:30.


SZCZEGÓŁY REJESTRACJIRejestracja do grup zajęciowych na semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016


UWAGA! Rejestracja nie dotyczy studentów specjalniości dla których dostępna jest tylko jedna grupa konwersatoryjna.

22 września 2015 rozpocznie się rejestracja do grup dla studentów studiów stacjonarnych:

I roku studiów I stopnia kierunku:
 • administracja,
 • ekonomia,
 • logopedia,
 • pedagogika,
 • pedagogika wczesnoszkolna,
II roku studiów I stopnia kierunku:
 • administracja,
 • praca socjalna
III roku studiów I stopnia kierunków:
 • pedagogika (specjalności: opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną, resocjalizacja),
 • pedagogika wczesnoszkolna (specjalność: pedagogika przedszkolna),
 • praca socjalna
I roku studiów II stopnia kierunku:
 • administracja,
 • pedagogika
oraz II roku studiów II stopnia kierunku:
 • pedagogika (specjalności: opiekuńcza, przedszkolna, pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi, resocjalizacja)

SZCZEGÓŁY REJESTRACJI


Rejestracja na zajęcia języka obcego, które odbędą się w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

22 września 2015 rozpocznie się rejestracja na obowiązkowe zajęcia z języka obcego

dla studentów I roku studiów I stopnia oraz II roku studiów II stopnia kierunku Pedagogika
Rejestracja nie dotyczy studentów kierunków filologia, o specjalności lingwistyka stosowana.


UWAGA!

Studenci kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Studenci kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo rejestrują się tylko na drugi język obcy (inny niż angielski)

Język angielski dla osób słabosłyszących (symbol na orzeczeniu 03-L) – kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UKW, ul. Chodkiewicza 30 blok E, pokój 013, tel. 52 346 11 75.


SZCZEGÓŁY REJESTRACJI