UKW - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 13 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 109 dni temu

Witamy w serwisie przeznaczonym do elektronicznej rejestracji na zajęcia dla studentów UKW.

Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane, które odbędą się w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

6 maja 2015 rozpocznie się rejestracja na obowiązkowe zajęcia ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych.


W rejestracji uczestniczą studenci kierunków studiów wymienionych na wykazie: WYKAZ

SZCZEGÓŁY REJESTRACJI


Internetowe rejestracje - poradnik [link]


Rejestracja na zajęcia WF, które odbędą się w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015

25 września 2014 rozpocznie się rejestracja na obowiązkowe zajęcia Wychowania Fizycznego dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich.


UWAGA!
W rejestracji nie uczestniczą studenci następujących kierunków studiów:
filologia specj. angielska,
filologia specj. rosyjska,
filologia specj. lingwistyka stosowana (wszystkie języki)
wychowanie fizyczne.


Alternatywne zajęcia wychowania fizycznego dla studentów niepełnosprawnych -> Informacja na stronie CEKFiS


Rejestracja na przepisanie oceny! Studenci mogą ubiegać się o przepisanie zaliczenia z wychowania fizycznego w przypadku gdy: 1. Studiują na więcej niż jednym kierunku studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 2. Mają zaliczony wcześniej przedmiot wychowanie fizyczne 3. Ważne! Osobisty kontakt studenta do 15. 10. 2014 r z kierownikiem CEKFIs wraz z dokumentem potwierdzającym staranie się o przepisanie oceny.


SZCZEGÓŁY REJESTRACJI


Rejestracja do grup zajęciowych na semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015


UWAGA!
Studenci specjalniości dla których dostępna jest tylko jedna grupa konwersatoryjna zostali zarejestrowani automatycznie.

22 września 2014 rozpocznie się rejestracja do grup dla studentów studiów stacjonarnych:

I roku studiów I stopnia kierunku:
 • administracja,
 • filologia, spec. angielska,
 • filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. angielski z j. rosyjskim),
 • logopedia,
 • pedagogika,
 • pedagogika wczesnoszkolna,
 • praca socjalna
II roku studiów I stopnia kierunku:
 • administracja,
 • logopedia,
 • pedagogika,
 • pedagogika wczesnoszkolna,
 • praca socjalna
III roku studiów I stopnia kierunków:
 • pedagogika,
 • pedagogika wczesnoszkolna,
 • praca socjalna
I roku studiów II stopnia kierunku:
 • administracja,
 • pedagogika
oraz II roku studiów II stopnia kierunku:
 • pedagogika

SZCZEGÓŁY REJESTRACJI


Rejestracja na zajęcia języka obcego, które odbędą się w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015

24 września 2014 rozpocznie się rejestracja na obowiązkowe zajęcia z języka obcego

dla studentów I roku studiów I stopnia oraz II roku studiów II stopnia kierunku Pedagogika
Rejestracja nie dotyczy studentów kierunków filologia, o specjalności lingwistyka stosowana.


UWAGA!

Studenci kierunku Stosunki Międzynarodowe rejestrują się tylko na język angielski.
Studenci kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo rejestrują się tylko na drugi język obcy (inny niż angielski)
Studenci chcący zarejestrować się na język włoski proszeni są o kontakt ze Studium Języków Obcych.


SZCZEGÓŁY REJESTRACJI